Kontakt

...

PEM s.r.o.
Námestie Ľ. Štúra 26
974 01 Banská Bystrica

Tel. +421 48 416 18 94, +421 903 547 571

email: hudec@pem.sk